قوانین و مقررات فعالیت عکاس ها در پیکس مال

1. عکاس های عزیزی که تمایل به همکاری با پیکس مال را دارند ملزم به ثبت کامل اطلاعات و ارسال مدارک مورد نیاز در فرم همکاری هستند.

2. در مورد گزارش های ارسالی، اندازه عکس های افقی و عمودی به ترتیب نباید کمتر از 3000 در 2000 پیکسل و 2000 در 3000 پیکسل باشند.

3. عکس های ارسالی توسط عکاسان محترم در هر گزارشی می بایست تابع قوانین رسمی کشورمان باشد.

4. عکاس های گرامی موظف اند پس از پایان هر رویداد در کمترین زمان ممکن گزارش خود را ارسال کنند.

5. در صورت سفارش فایل اصلی عکس توسط خریدار، عکاس های محترم ملزم به ارسال فایل اصلی عکس (ها) برای واحد فروش هستند.

6. از قرار دادن هر گونه لوگو، فیلتر و یا موارد تایپی اضافه بر روی عکس خودداری کنید.

7. پر کردن کادرهای مربوط به عنوان، شرح مختصر گزارش و افزودن کلمات کلیدی برای هر گزارش الزامی است.

8. حق استفاده و بازنشر عکس های ارسال شده توسط عکاس های محترم برای پیکس مال محفوظ است.

9. 70 درصد از فروش هر یک از عکس ها به حساب عکاس مربوطه پرداخت خواهد شد.

10. در حال حاضر پرداخت ها به صورت ماهیانه است و اول هر ماه به شماره کارتی که توسط عکاس در زمان ثبت نام ارسال شده است واریز خواهد شد.