وحید محمودی

وحید محمودی


راه های ارتباط با من

درباره من


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
از زندگیت لذت ببر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مهارت ها


عکاسی مدلینگ

70%
70% Complete

عکاسی صنعتی

80%
80% Complete

عکاسی خبری

90%
90% Complete

کار با تجهیزات نورپردازی

80%
80% Complete

ویرایش (ادیت) عکس

80%
80% Complete

عکاسی ورزشی

80%
80% Complete

سوابق کاری


عکاسی هنری

10 سال

عکاسی صنعتی

5 سال

عکاسی ورزشی

6 سال

عکاس روزنامه ها و جراید

5 سال

عکاسی آتلیه

3 سال

گزارش ها