عاطفه کرمی قهی

عاطفه کرمی قهی


راه های ارتباط با من

درباره من


هنر عشق من و جان من و پاکی روحم

مهارت ها


عکاسی مدلینگ

70%
70% Complete

عکاسی صنعتی

30%
30% Complete

عکاسی خبری

90%
90% Complete

کار با تجهیزات نورپردازی

70%
70% Complete

ویرایش (ادیت) عکس

90%
90% Complete

مهارت تدوین فیلم

85%
85% Complete

سوابق کاری


عکاس والیبال

از بهمن ماه 1400 تا کنون

عضو باشگاه عکاسان جوان

از دی ماه 1399 تا کنون

عکاس کانون ادبی زمستان

از خرداد ماه 1398 تا کنون