قوانین و مقررات فعالیت عکاس ها در پیکس مال

 1. عکاسانی که تمایل به همکاری با پیکس مال را دارند ملزم به ثبت کامل اطلاعات و ارسال مدارک مورد نیاز در فرم همکاری هستند.

 2. عکس های ارسالی توسط عکاسان می بایست تابع قوانین رسمی کشورمان باشد.

 3. در مورد گزارش های ارسالی، اندازه عکس های افقی و عمودی به ترتیب نباید کمتر از 3000 در 2000 پیکسل و 2000 در 3000 پیکسل باشند.

 4. عکاس های گرامی موظف اند پس از پایان هر رویداد در کمترین زمان ممکن گزارش خود را ارسال کنند.

 5. در صورت سفارش فایل اصلی عکس توسط خریدار، عکاس ملزم به ارسال فایل اصلی عکس (ها) برای واحد فروش است.

 6. 70 درصد از میزان فروش هر عکس به عکاس تعلق می گیرد.

 7. از قرار دادن هر گونه لوگو، امضاء و واترمارک بر روی عکس ها خودداری کنید.

 8. حق استفاده و بازنشر عکس های ارسال شده توسط عکاس ها برای پیکس مال محفوظ است.

 9. تسویه حساب ها اول تا سوم هر ماه به شماره بانکی که توسط عکاس در زمان ارسال فرم همکاری فرستاده شده است واریز خواهد شد.

 10. هر عکاس موظف است به صورت مستمر به پنل خود مراجعه کند و از درآمدها، تغییرات پنل و قوانین مربوط به عکاس ها مطلع شود.

 11. در صورتی که یکی از کاربران به کیفیت عکس خریداری شده اعتراضی داشته باشد و کارشناسان پیکس مال این مورد را تأیید نمایند، مبلغ واریزی از حساب عکاس کسر و به کاربر عودت داده می شود.

 12. مسئولیت پر کردن کلیه عناوین مربوط به قسمت ارسال گزارش به عهده عکاس است و در صورت وجود هر گونه مغایرت یا اشتباه به عکاس تذکر داده خواهد شد و در صورت تکرار مجدد به تشخیص سردبیر، همکاری ما با عکاس قطع خواهد شد.

 13. در صورت عدم ادامه همکاری با عکاس، حق نشر و فروش عکس های ارسال شده توسط عکاس نزد پیکس مال محفوظ خواهد ماند.

 14. فروش عکس های ارسالی به هر شخص حقیقی، ارگان یا سازمان خصوصی و دولتی به جز مواردی که سردبیر در جریان باشد، ممنوع است و در صورت مشاهده طبق تصمیم اعضای تحریریه با عکاس برخورد خواهد شد.

 15. عکاس موظف است عکس های منتخب خود را جهت ارسال بررسی و کادربندی، نور و رنگ عکس را در صورت نیاز اصلاح کند.

 16. پس از تسویه هر ماه، عکاس ها موظف اند وارد پنل خود شده و از قسمت درآمد ها، وارد بخش تسویه حساب ها شوند و در صورت صحت وجه ارسالی و دریافت آن گزینه "دریافت شد" و یا در صورت عدم دریافت وجه گزینه "دریافت نشد" را انتخاب نمایند. بدیهی است که عدم انتخاب این دو گزینه توسط عکاس تا تسویه ماه بعد، به منزله موفق بودن تراکنش است و امکان اعتراض از طرف عکاس وجود نخواهد داشت.

 17. در صورت هماهنگی فدراسیون ها، هیات های ورزشی و یا موسسه های فرهنگی با عکاس برای پوشش رویداد و تمایل به ارسال عکس های آن رویداد برای پیکس مال؛ عکاس می بایست از عکس هایی که برای آنان ارسال کرده است، استفاده نکند.

 18. در صورت ارسال عکسی که کادربندی و ادیت خوبی نداشته یا با قوانین کشور مغایرت داشته باشد، آن عکس توسط دبیران حذف خواهد شد.

 19. در صورتی که به هر دلیلی کارت بانکی معرفی شده توسط عکاس ها به پیکس مال غیرفعال شود، عکاس موظف است در اسرع وقت شماره جدید بانکی خود را برای واحد پشتیبانی ارسال کند. بدیهی است تا زمان معرفی شماره جدید بانکی به ما تسویه حساب های شخص به ماه آینده موکول خواهد شد.

 20. در صورت عدم تمایل همکاری با پیکس مال به صورت موقت یا دائم، عکاس می بایست به دبیران اطلاع دهد.

 21. هر عکاس موظف است در صورت خرابی تجهیزات و یا عدم امکان پوشش رویداد تعیین شده برای وی در اسرع وقت به واحد پشتیبانی اطلاع دهد تا عکاس دیگری جایگزین او شود.

 22. اگر گزارشی از نظر کیفیت و یا تعداد عکس های ارسالی(به جز بخش چهره ها) به تأیید دبیران نرسد، رد خواهد شد.

 23. در صورتی که دو عکاس رویدادی را در یک شهر پوشش دهند و یکی از آن ها با دبیران هماهنگ نکرده باشد، اولویت انتشار عکس ها با فردی است که هماهنگ کرده است.